Ny direktør for internasjonal leting og produksjon

august 8, 2000, 23:00 CEST
Richard Hubbard er ansatt som konserndirektør i Statoil med ansvar for internasjonal leting og produksjon. Han tiltrer sin nye stilling 1. november i år, og avløser konserndirektør Rolf Magne Larsen som fra samme dato går inn i nyopprettet stilling som regionansvarlig for Statoils virksomhet i Det kaspiske hav.

Richard Hubbard leder i dag BP Amocos aktiviteter i Brasil som omfatter de fleste av energikonsernets virksomhetsområder. Hubbard er utdannet geolog. Han er 49 år gammel og har vært tilknyttet BP siden 1974. Han har vært sjefgeolog for BPs operasjoner i Alaska og i den britiske del av Nordsjøen. Deretter var han sentral i arbeidet ved inngangen til 1990-årene med å legge om BPs internasjonale letevirksomhet. Konsernet gikk ut av en rekke områder samtidig som en ny global strategi ble meislet ut der Statoil ble med i et alliansesamarbeid som omfattet blant annet letevirksomhet i Aserbajdsjan, Angola og Vietnam.

Richard Hubbard fikk etterpå ansvar for å følge opp den nye strategien som sjefgeolog i BP Exploration i perioden 1991-1994. Han har senere ledet planleggingsenheten i BP Exploration, og han var i en periode på to år letesjef i et av de mindre britiske oljeselskapene, Monument Oil & Gas.
"Jeg er svært glad for å begynne i Statoil, og ser fram til å få være med å bygge en sterk internasjonal virksomhet", sier Richard Hubbard.

Richard Hubbard overtar etter Rolf Magne Larsen som nå blir regionansvarlig for aktivitetene i Det kaspiske hav. Rolf Magne Larsen har vært leder for Statoils internasjonale lete- og produksjonsvirksomhet siden 1995. Han er 46 år, er utdannet geolog og har vært ansatt i Statoil siden 1978. Før han fikk ansvaret for Statoils internasjonale leting og produksjon, hadde han flere lederstillinger tilknyttet virksomheten på norsk sokkel. Han har vært sjefgeolog i selskapet i perioden 1985-1990 og deretter direktør for undersøkelser.