Ny eierfordeling på Tromsøflaket

august 8, 2000, 08:00 CEST

De sju lisensgruppene i de tre gass- og kondensatfeltene Snøhvit, Askeladden og Albatross på Tromsøflaket har samordnet interessene og etablert en ny eierkonstellasjon.

Fordelingen av andelene ser etter dette slik ut: TotalFinaElf 18,40 prosent, Norsk Hydro 10 prosent, Amerada Hess Norge 3,26 prosent, RWE-DEA 2,81 og Svenska Petroleum 1,24 prosent. Statoil har en andel på 34,29 prosent og Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) 30 prosent.

Det er også etablert nye stemmeregler i gruppen for å sikre effektive saksbehandlings- og beslutningsprosesser.

Ifølge Kai Bjarne Lima, leder for finans og organisasjon i Snøhvit LNG-prosjektet, bidrar denne samordningen av ressursene til at partnerne får en felles målsetting i det videre arbeidet med Snøhvit-prosjektet.

Statoil, som opprinnelig var operatør for fem av de sju lisensene, overtok i fjor vår operatøransvaret også for de to siste etter en avtale med Norsk Hydro. Denne transaksjonen satte ny fart på samordningsforhandlingene.

De påviste gassreservene på Tromsøflaket anslås til 320 milliarder kubikkmeter. Feltutbyggingen omfatter et undervanns produksjonsanlegg, rørledning og gassbehandlingsanlegg på land. Produksjonsstart er planlagt til høsten 2006.

Ifølge Lima planlegger prosjektet å levere plan for utbygging og drift neste sommer.

"Vi har nylig sendt ut forespørsel til aktuelle kontraktører om forprosjektering av landanlegget på Melkøya i Finnmark. Regner med å ta beslutning om dette i månedsskiftet oktober/november i år," sier han.