Skip to content

Ny direktør for internasjonal virksomhet

august 9, 2000, 10:00 CEST

Richard John Hubbard er ansatt som konserndirektør med ansvar for Statoils internasjonale lete- og produksjonsvirksomhet. Han tiltrer stillingen 1. november.

Hubbard, som i dag leder BPs aktiviteter i Brasil, er 49 år gammel, britisk statsborger og utdannet geolog fra Stanford-universitetet i California.

Han har siden 1974 vært tilknyttet BP Exploration, og blant annet vært sjefgeolog for BPs operasjoner i Alaska og i den britiske delen av Nordsjøen.

Hubbard var sentral i arbeidet med å legge om BPs internasjonale letevirksomhet. Konsernet gikk ut av en rekke områder samtidig som en ny global strategi ble meislet ut. Et av resultene var alliansen med Statoil, som blant annet omfattet letevirksomhet i Aserbajdsjan, Angola og Vietnam.

"Jeg er svært glad for å begynne i Statoil, og ser fram til å få være med og bygge en sterk internasjonal virksomhet," sier Richard Hubbard.

Hubbard erstatter konserndirektør Rolf Magne Larsen som fra 1. september går til den nyopprettede stillingen som regionansvarlig for Statoils virksomhet i Det kaspiske hav.