Fri gassflyt fra 10. august

august 10, 2000, 10:45 CEST

Lavere energipriser og fri flyt av gass er målet når Den europeiske unionen (EU) iverksetter gassmarkedsdirektivet i dag, 10. august.

Alle medlemslandene, unntatt Frankrike, Tyskland og Luxembourg, har møtt fristen. Rundt 78 prosent av EU-markedet er liberalisert per i dag. I 2008 skal 90 prosent av markedet være åpent.

Direktivet handler blant annet om at gasskjøpere får tilgang til rørledninger som transporterer gass til markedet. Store forbrukere kan inngå forsynings- og transportkontrakter direkte med produsenter, gasselgere og røreiere. Hensikten er å skape større konkurranse for å oppnå lavere priser til brukerne.

"Vi må tilpasse oss endringene i våre kjøperland," sier konserndirektør Petter Mellbye i Europeisk Gass.

Statoil er forberedt på den nye hverdagen og ser vekstområder for norsk gasseksport til kontinentet. Et middel for at konsernet kan bli en sterk, kommersiell aktør i et liberalisert gassmarked er ifølge Mellbye et omorganisert Statoil/SDØE (Statens direkte økonomiske engasjement).

Iverksettingen av gassdirektivet 10. august er ikke et endelig punktum for arbeidet med å åpne det europeiske gassmarkedet. Innholdet i direktivet er på mange områder generelt, og forutsetter at de ulike medlemslandene sammen med produsenter og brukere etter hvert utarbeider praktiske detaljer.

Norge er en av de største eksportørene av naturgass til EU-området. Landet er medlem i Det europeiske frihandelsforbund (EFTA), som er blitt invitert til å innføre direktivet gjennom EØS (felleskomitéen mellom EU- og EFTA-landene). Ifølge EØS-avtalen er målet at direktivet skal være gjennomført i norsk rett fra 10. august.

Norge har imidlertid bedt om fem års overgangstid for å innføre gassmarkedsdirektivet blant annet for å kunne fortsette salget av langsiktige kontrakter, og på grunn av at det er inngått kontrakter om felt som ikke er bygget ut. Olje- og energidepartementet forhandler fortsatt med EU om denne saken.