Svale styrker Norne

august 14, 2000, 13:00 CEST

Statoil forbereder utbygging av Svale-forekomsten i Norskehavet som satellitt knyttet til produksjonsskipet på Norne-feltet.

Svale-feltet, som ble påvist i vår, er etter en ny evaluering beregnet å inneholde rundt 100 millioner fat utvinnbar olje. Det blir sannsynligvis satt i produksjon i 2003, og vil bidra til å forlenge platåproduksjon på Norne-skipet med to år fram til 2005.

En nyopprettet prosjektorganisasjon ved Statoil-kontoret i Harstad forbereder nå plan for utbygging og drift. Den blir etter planen presentert ved årsskiftet, men den videre letevirksomheten i området kan føre til endringer.

Prosjektleder Eivind Garborg forteller at den mest sannsynlige utbyggingsløsningen er en havbunnsinstallasjon med fire produksjons- og to injeksjonsbrønner. Med en slik løsning blir brønnstrømmen sendt i rørledning til Norne-skipet 10 kilometer i nordøstlig retning.

En ny letebrønn er planlagt i en struktur som kalles Falk. Boringen skal gjennomføres i fjerde kvartal, og vil gi svar på om Falk er en egen forekomst eller er forbundet med Svale.

Garborg sier dette er et interessant område med flere lovende prospekter. Dersom Falk-boringen gir positivt resultat, kan det bli aktuelt å bore ytterligere to letebrønner i området i 2001.

Svale-feltet ligger i utvinningstillatelse 128. Statoil er operatør med en eierandel på 40 prosent. Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) har 25 prosents andel. Øvrige rettighetshavere er Norsk Hydro med 13,5 prosent, Norsk Agip 11,5 prosent og Enterprise Oil 10 prosent.