Oppstart på Heidrun Nordflanken

august 16, 2000, 10:00 CEST

Oljeproduksjonen fra Heidrun Nordflanken i Norskehavet startet i går, 15. august.

Nordflanken er bygd ut som en satellitt til det Statoil-opererte Heidrun-feltet. Utbyggingen er en del av Heidrun platåprosjekt, som til sammen har kostet om lag 5,6 milliarder kroner.

Produksjonen fra Nordflanken utgjør 125 millioner fat utvinnbar olje. Det gjør at perioden med topproduksjon fra Heidrun-plattfomen kan forlenges med om lag fire år fram til 2004.

Prosjektdirektør Harald Mork kan konstatere at utbyggingen har gått etter planen, og at den vil tilfredsstille Statoils krav til lønnsomhet selv ved en oljepris på 8,5 amerikanske dollar per fat.

"Det har vært et sammensatt og omfattende prosjekt med havbunnsutbygging, rørlegging og modifikasjoner på plattform. Nå er vi glad for å være i mål og i produksjon på planlagt dag," sier han.

Nordflanken ligger 4,5 kilometer nordøst for hovedfeltet og er bygd ut med tre havbunnsinstallasjoner og 11 produksjons- og injeksjonsbrønner. Foreløpig settes to produksjonsbrønner i gang. Brønnstrømmen går i rørledning til plattformen, som har fått installert 1400 tonn nytt utstyr for å kunne ta imot satellittproduksjonen.

Produksjonen på Nordflanken vil ligge på rundt 38.000 fat per dag helt fra starten. Heidrun-feltet produserer for tiden rundt 190.000 fat per dag.

En rørledning for gasseksport mellom Heidrun-feltet og Åsgard transport er også en del av platåprosjektet. Åsgard transport forbinder feltene på Haltenbanken med Kårstø-terminalen i Nord-Rogaland.

Nordflanken ligger innenfor samme lisens som Heidrun hovedfelt. Foruten Statoil og Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) er Norske Conoco og Fortum Petroleum rettighetshavere.