Revisjonsstans på Sleipner

august 16, 2000, 08:00 CEST

Sleipner-feltene i Nordsjøen stanser produksjonen de nærmeste ukene i forbindelse med en omfattende revisjon.

Produksjonen på Sleipner Øst (A-plattformen) og Sleipner Vest (B og T-plattformene) ble stanset om kvelden 14. august. På Sleipner Øst skal den gjenopptas etter 20 dager, og på Sleipner Vest etter 24 dager.

En av prosesslinjene som behandler kondensat fra Sleipner-feltene ved Statoils anlegg på Kårstø i Nord-Rogaland er også nede for revisjon i denne perioden.

Leveringsforpliktelsene for gassen dekkes av andre felt mens Sleipner er stengt ned, opplyser revisjonsstanskoordinator Sven Tømmerås.

Sleipner Vest reduserte produksjonen med rundt 25 prosent en ukes tid i forkant av stansen. Ifølge Tømmerås ble det gjort i forbindelse med ombygging og forbedring av anlegget som fjerner karbondioksid fra gassen.

I tillegg skal deler av anlegget på Sleipner A bygges om som følge av at trykket i reservoaret synker etter hvert som gass og kondensat blir produsert. Omleggingen til lavtrykksproduksjon omfatter blant annet ombygging av brønner, innløpsseparatorer og rekompresjonsanlegg.

Det er to år siden Sleipner A sist hadde revisjonsstans, mens Sleipner B og T var stengt ned også i 1999.