Procon skal bore på Kvitebjørn

august 18, 2000, 14:30 CEST

Procon Drilling Services har fått en kontrakt til en verdi av om lag 300 millioner kroner for å bore produksjonsbrønner på det Statoil-opererte Kvitebjørn-feltet i Nordsjøen.

Procon, som er et datterselskap til Prosafe, skal bore og komplettere ni produksjonsbrønner og en brønn for kaksinjeksjon. Selskapet skal dessuten utføre vedlikehold av boreanlegget på Kvitebjørn-plattformen i boreperioden.

Boreoperasjonssjef i Kvitebjørn-prosjektet, Trond Røsbak, opplyser at det er lagt inn opsjon for ytterligere borebehov som måtte oppstå i forbindelse med oppdatering av feltets reservoarmodell. Oppdateringen skal skje i løpet av inneværende år. I tillegg er det lagt inn opsjoner for brønnarbeid.

Boringen skal etter planen starte 1. august 2003 og pågå i om lag to og et halvt år. Dersom opsjoner utøves, kan perioden bli forlenget med maksimalt tre år.

Røsbak sier grunnen til at kontrakten tildeles så lenge før oppstart er at Statoil ønsker å få boreoperatøren involvert i prosjekteringen og byggingen av plattformens boreanlegg. Det er også viktig å involvere boreentreprenøren tidlig i planleggingen av selve operasjonene.

Kontrakten for byggingen av boreanlegget ble tidligere i sommer tildelt Heerema Tønsberg i samarbeid med selskapene Rig Design Services (RDS) og Hydralift.

Kvitebjørn-plattformen skal etter planen installeres på feltet i Tampen-området i Nordsjøen våren 2003. Produksjonsstart for gass og kondensat er beregnet til høsten 2004. Statoils partnere i Kvitebjørn-lisensen er Norsk Hydro og Elf Petroleum Norge.