Økte reserver i Rimfaks

august 18, 2000, 16:00 CEST

En lete- og avgrensningsboring i satellittfeltet Rimfaks i Gullfaks-området i Nordsjøen resulterte i en mindre oppgradering av feltets utvinnbare reserver.

Rimfaks-feltet ble opprinnelig antatt å inneholde om lag 80 millioner fat utvinnbar olje. Per Kristian Krogh, petroleumsteknisk sjef i Gullfaks-området, sier at brønn 34/10-J-2H viser at det er mulig å hente ut nærmere 100 millioner fat.

"Vi fikk bekreftet det som forarbeidet vårt indikerte, nemlig at denne delen av det sørlige Rimfaks er oljeførende, og at de oljeførende lagene i hele Rimfaks er litt tykkere enn vi før hadde påvist," sier Krogh.

Brønn 34/10-J-2H skal nå kompletteres som gassinjeksjonsbrønn for den sørlige delen av Rimfaks-feltet.

12. august startet boringen av en ny brønn som skal produsere oljevolumene i denne delen av feltet. Den skal ifølge Krogh være klar for produksjon i november/desember. Det vil altså gå bare seks måneder fra funn til produksjon.

De tre Gullfaks-satellittene Rimfaks, Gullveig og Gullfaks Sør er knyttet til Gullfaks- A og C-plattformene, og produserer for tiden til sammen rundt 125.000 fat olje i døgnet.