"Gå til hovedinnhold"

Norsk sokkel fortsatt lovende

august 21, 2000, 11:00 CEST

Oljeindustrien kommer til å bruke mer enn 1000 milliarder kroner på norsk sokkel de neste 10 årene, og Statoil kommer til å stå for nesten halvparten.

Statoil som operatør kommer til å bruke om lag 475 milliarder kroner på leting, utbygging og drift. Det sa konsernsjef Olav Fjell under en pressekonferanse på hovedkontoret i Stavanger mandag 21. august.

Han la til at kostnader knyttet til drift og vedlikehold vil utgjøre en stadig stigende andel av totalkostnadene.

Beregninger Statoil har gjort, viser at de samlede investeringer til nye prosjekter de 10 neste årene vil være over 350 milliarder kroner. Statoils andel av dette vil være mer enn 60 milliarder kroner.

Selskapet har gjort beregninger som viser at bruttoinntektene for salg av olje og gass de neste 10 årene vil utgjøre mellom 2000 og 3000 milliarder kroner. En vesentlig del av dette tilfaller den norske stat gjennom skatter.

Ifølge Fjell har Statoil fortsatt som mål å være den ledende industriarkitekten på norsk sokkel, noe som forutsetter evne til å utvikle og ta i bruk ny teknologi.

Dette har Statoil gjort i forbindelse med utbyggingen av Åsgard-feltet, som er den mest kompliserte feltutbyggingen på norsk sokkel. Selskapet har også lyktes med å utvikle flere mindre felt for å sikre god ressursutnyttelse på sokkelen.

Fjell mener en bedre fordeling av eierandelene i feltene i Nordsjøen gjennom tilpasninger med Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) vil kunne bidra til en betydelig økt verdiskaping.

"Aktiv bruk av SDØE-andelene vil lette arbeidet med å ta ut dette potensialet, men som ansvarlig operatør – uansett utfall av diskusjonen om Statoil/SDØEs framtid – vil vi gjøre det vi kan for å få realisert disse tilleggsverdiene," sa Olav Fjell.