Skip to Content
no

Vellykket hot-tap på Statpipe

august 30, 2000, 08:00 CEST

Statpipe-ledningen ble i forrige uke åpnet for tilkobling av det nye gassrøret fra Gullfaks-feltet i Nordsjøen uten at gasstrømmen ble stengt av.

"Hot tap"-operasjonen ble utført av dykkere fra det Stolt Rockwater Joint Venture-opererte fartøyet Seaway Osprey. Arbeidet ble ledet av prosjektet Gullfaks satellitter fase 2 eksportrør (GFSE).

Olav Hagland, teknisk leder i GFSE, forteller at et hull på 30 centimeter i diameter ble boret på Statpipe-ledningen på 135 meters dyp.

Boringen ble gjort gjennom en påsveiset sidegrein med avstengningsventil. Deretter ble boret trukket ut og ventilen stengt i påvente av at Gullfaks gasseksportledningen skal kobles på senere i høst. I tillegg gjenstår oppkoplingen mot plattformene og trykkprøving før rørledningssystemet er klart til drift.

Den 35 kilometer lange Gullfaks gasseksportrørledningen ble lagt i sommer og går fra Gullfaks A-plattformen, via Statpipe-ledningen og i en sløyfe tilbake til Gullfaks C.

Rørledningen får stor betydning for Statoil som gasseksportør og for mottaksanlegget for gass på Kårstø i Rogaland. Om få år vil mer enn halvparten av gassen som ankommer Kårstø gjennom Statpipe-ledningen være Gullfaks-gass.

En "hot-tap" operasjon er utført bare en gang tidligere på norsk sokkel. Det skjedde i 1998, da Statoil på vegne av operatøren Esso koplet en gassledning fra Jotun-feltet til Statpipe.