"Gå til hovedinnhold"

Delt innstilling fra FU

august 31, 2000, 15:00 CEST

Forsyningsutvalget (FU) leverte torsdag 31. august en anbefaling som er delt når det gjelder allokering til den Statoil-opererte Mikkel-lisensen på Haltenbanken.

Etter oppfordring fra Olje- og energidepartementet (OED) har FU vurdert behovet for allokering, eller tildeling av leveranseansvar for gass, til tidskritiske felt. Anbefalingen behandles trolig i september.

Agip, BP, Conoco, Enterprise, Fortum og TotalFinaElf mener at det ikke haster med å anbefale en allokering til, og dermed en utbygging av, Mikkel nå. Selskapene ser for seg Mikkel som en aktuell kandidat til allokeringsrunden våren 2001.

Statoil, Norsk Hydro og Esso/Mobil anbefaler å tildele leveranseansvar for gass til Mikkel, med produksjonstart i 2003. Selskapene begrunner innstillingen med muligheten for å utnytte ledig kapasitet i eksisterende infrastruktur allerede fra 2003, der Mikkel er den eneste modne kandidaten. Dette gjelder ledig kapasitet både i gassrørledningen Åsgard transport fra Norskehavet og i Kårstø-anleggene i Rogaland.

En tidlig innfasing av Mikkel gir også økt fleksibilitet i forhold til å inngå nye avtaler om gassalg fra norsk sokkel.

"Et økt gassvolum til Kårstø gir grunnlag for større verdiskaping gjennom optimalisering av anleggene. Det er viktig med en tidlig allokering til Mikkel for å sikre at det blir tilstrekkelig tid til å planlegge økt væske- og etanuttak, samt muligheten for fjerning av karbondioksid, ved anleggene." Det opplyser Elisabeth Aarrestad, som er leder i FU-sekretariatet.

FU anbefaler enstemmig at satellittfeltet Vale (operert av Norsk Hydro) sikres en gassavsetning fra 2001 gjennom et samarbeid med Oseberg-lisensen i Nordsjøen.

Videre opplyser FU at utvalget vil vurdere gassavsetning for Balder/Ringhorne (operert av Esso/Mobil) i Frigg-området i Nordsjøen når utvalget får informasjon om en mulig kontrakt for gassinjeksjon på Grane-feltet øst for Balder.