Avfall blir gjødsel

september 1, 2000, 08:00 CEST

Statoils raffineri i Kalundborg i Danmark begynner å produsere landbruksgjødsel.

Gjødselet skal lages av svovel som skilles ut fra oljeproduktene.

Anlegget til 70 millioner danske kroner er det første i sitt slag. Det er utviklet, produsert og levert av teknologiselskapet Haldor Topsøe. Statoil eier og driver anlegget som en integrert del av raffineriet.

Alle råoljer raffineriet får inn inneholder svovel. Mesteparten av svovelet som fjernes fra oljeproduktene i Kalundborg er fram til nå blitt omdannet til ren svovel. Svovelet er hovedsaklig blitt solgt til kjemisk industri. På årsbasis dreier dette seg om 4000 tonn. Men selv med det avanserte renseanlegget på raffineriet, blir resten av svovelet, rundt 275 tonn, igjen. Dette slippes ut i atmosfæren i form av 550 tonn svoveldioksid i året.

Med det nye anlegget blir alt svovelet – både det som fram til nå er blitt solgt og det som er sluppet ut i atmosfæren – omdannet til det flytende gjødselet ammoniumthiosulfat (ATS). Dermed reduseres raffineriets samlede utslipp av svoveldioksid med rundt 60 prosent. Utslippet av nitrogenoksider kuttes med 30 prosent.

"Anlegget ble startet opp før helgen, og så langt ser alt ut til å fungere som det skal," sier raffineridirektør Egil Sæl.

Den årlige produksjonen av ATS ventes å bli mellom 15.000 og 27.000 tonn, avhengig av hvilke typer råolje og andre råstoffer raffineriet bruker. Selskapet Dangødning skal markedsføre produktet.