"Gå til hovedinnhold"

Sjøtrasé for Vestprosess

september 1, 2000, 14:00 CEST

Hoveddelen av Vestprosess-røret, som skal binde sammen tre mottaksanlegg for olje og gass i Hordaland, kommer sannsynligvis til å bli lagt i sjøen i stedet for på land mellom Sture og Mongstad.

 

Illustrasjonen viser den tidligere landtraseen.

Sjøveien forlenger traseen med 15 kilometer. Tidligere beregninger viste at sjøtraseen var dyrest. Prosjektdirektør Leif Solberg sier press i leverandørmarkedet har ført til at anbudene for rørleggingen over land viser seg å være vesentlig dyrere enn forventet. Derfor ble arbeidet med å vurdere en ny sjøtrasé tatt opp igjen.

Dette gjør at Vestprosess-prosjektet blir dyrere. Kostnadsøkningen er på rundt 10 prosent. Nytt anslag for røret og våtgass-anlegget blir i underkant av 1,6 milliarder NOK.

Den nye planen er at 11 av de nå totalt 61 kilometerne skal gå over land. Det opprinnelig planlagte landrøret hadde kommet til å berøre rundt 200 grunneiere. Statoil hadde allerede ferdigforhandlet rett til å legge røret over deres eiendom. Både grunneierne og de to kommunene Austerheim og Radøy, som nå ikke får rørledningen over land, er varslet om de nye planene.

Myndighetene skal vurdere forslaget om å legge størsteparten av Vestprosess i sjøen. Statoil skal blant annet lage en konsekvensanalyse for rørledningen. Deler av denne trassen på havbunnen er allerede kartlagt gjennom tidligere arbeid med Troll-rørledningene. Solberg regner med å holde den stramme timeplanen med ferdigstillelse innen oktober 1999 for alle deler av prosjektet.