Gasseksportsystem forsinket

september 5, 2000, 15:00 CEST

Leveranser av gass gjennom det nylagte rørsystemet for Norne gasseksport og Heidrun gasseksport i Norskehavet blir utsatt fra 1. oktober til 15. november.

Forsinkelsen fører ikke til økte investeringskostnader, men betyr at rettighetshaverne i Norne og Heidrun må byttehandle seg til erstatningsgass.

Ifølge prosjektleder Arne Jacobsen skyldes forsinkelsen at det Saipem-eide løftefartøyet Maxita ble forsinket for Shell på Draugen-feltet. Statoil skulle ha overtatt skipet i juli.

Norne-feltet skal begynne å eksportere gass for å få mest mulig ut av oljeproduksjonen. Gassen skal fraktes gjennom Norne gasseksport, som består av to rørledninger. Den ene er 128 kilometer lang og går fra Norne-feltet sørover til Åsgard transport. I tillegg går det en 39 kilometer lang rørledning mellom Heidrun-plattformen og Åsgard transport. Rørledningene var ferdig lagt i slutten av juli.

Maxita skal utføre undervannsarbeider på rørene. Med hjelp av skipet skal det settes ned moduler med sikkerhetsventiler til koplingspunktene mellom eksportsystemet, Norne-skipet og Åsgard transport. Modulene veier opp mot 150 tonn, derfor må operasjonen utføres av et stort løftefartøy.

Norne gasseksport, inkludert ombygningsarbeider på Norne-skipet, har kostet rundt 1,2 milliarder kroner. Beregnet gasseksport fra Norne er 1 milliard kubikkmeter gass årlig. Gasseksportrøret fra Heidrun koster rundt 334 millioner kroner. Det er beregnet en gasseksport på cirka 0,75 milliarder kubikkmeter årlig fra Heidrun-feltet.