Gir garantier i Vietnam

september 6, 2000, 08:00 CEST

Den vietnamesiske regjeringen har gitt garantier til de utenlandske investorene for at Lan Tay feltet i Nam Con Son-bassenget kan bygges ut med en 360 kilometer lang rørledning til land sørøst for Ho-Chi-Minh-byen.

"Dette er en ny milepæl i de pågående forhandlingene med vietnamesiske myndigheter," sier Olav Heigre, Statoils direktør i Vietnam. BP er operatør for prosjektet. De totale investeringene, inkludert byggingen av et gasskraftverk, er på cirka 12 milliarder kroner.

Gassfeltet Lan Tay skal bygges ut med fem undervannsbrønner på 125 meters havdyp. Brønnene skal knyttes opp til en produksjonsplattform. Gassen skal føres i land gjennom en to-fase rørledning til en gassterminal.

Etter at væsken er skilt fra, skal salgsgassen transporteres 35 kilometer videre og forsyne tre gasskraftverk. To av disse eies av det vietnamesiske elektrisitetsverket.

Statoil får 36,16 prosent eierinteresser og BP resten i det tredje kraftverket, som skal bygges parallelt med plattform, terminal og rørledning.

Ifølge innkjøpssjef Svein Grønhaug trenger prosjektet myndighetsgarantier på hele utbyggingen. Dessuten må alle kommersielle avtaler være signert før utbyggerne kan tildeles kontrakter på leie av rigg, bygging av plattform og terminal og installering av rørledning . Prosjektet har allerede hentet inn anbud fra leverandører.

Dersom alt går etter planen, skal feltet levere gass fra 2002. Det kan produsere i om lag 15 år med 2,7 milliarder kubikkmeter gass årlig på platå. Statoil har 13,33 prosent eierinteresse i feltet og 16,33 prosent i gassrørledningen. Etter fem års drift skal BP overføre operatørskapet for rørledningen til det vietnamesiske statsoljeselskapet Petro Vietnam. Gassfeltet skal opereres av BP gjennom hele levetiden.

Det indiske statsoljeselskapet ONGC er partner i gassfeltet, mens BP og Statoil er de eneste utenlandske partnerne i transportledningen.