Borer på Huldra

september 8, 2000, 07:45 CEST

Boreriggen Mærsk Gallant har startet boringen av den første produksjonsbrønnen på Huldra-feltet i Nordsjøen.

Boreprogrammet omfatter seks produksjonsbrønner, og boreoperasjonene er beregnet å pågå fram til første kvartal 2002. Ved produksjonsstart, 1. oktober 2001, skal fire brønner være klare for produksjon. Det opplyser Morten Ruth, som er prosjektleder for Huldra-utbyggingen.

Boringen går etter planen så langt. Mot slutten av måneden forventer prosjektlederen at reservoaret er nådd. Huldra-prosjektet er forberedt på å takle utfordringer knyttet til høyt trykk og høy temperatur i reservoaret.

Stålunderstellet til Huldra-plattformen ankom feltet i slutten av juli, og Mærsk Gallant var på plass like etterpå. Den oppjekkbare boreriggen er ombygd for dette oppdraget. Bena er forlenget slik at riggen kan stå på havbunnen på 125 meters dyp. Boreriggen er plassert inntil understellet, og boringen skjer gjennom dette.

Dekket til Huldra-plattformen ferdigstilles nå ved Kværner Rosenberg verft i Stavanger. Det ankommer feltet våren 2001.

Brønnhodeplattformen Huldra blir den første Statoil-opererte plattformen uten fast bemanning. Den skal fjernstyres fra Veslefrikk-feltet 16 kilometer unna.

Veslefrikk B-plattformen skal også motta og prosessere kondensatet fra Huldra, mens gassen skal transporteres i en ny rørledning til naboplattformen Heimdal.