Positiv til Nordsjøtildelingene

september 11, 2000, 07:35 CEST

Olje- og energidepartementet (OED) lyser nå ut 40 blokker eller delblokker under Nordsjøtildelingene 2000, der Statoils ønsker for nye letearealer blir godt ivaretatt.

Oljeselskapene hadde på forhånd nominert 64 blokker eller delblokker som de ønsket lyst ut. Av disse hadde Statoil nominert 14, hvorav ni er med i utlysingen.

"De blokkene vi vurderer som viktigst i denne omgang er med i utlysingen, og vi har forventninger til at det blant disse skjuler seg betydelige verdier i form av både olje- og gassressurser," sier Tore Husmo, som er Statoils prosjektleder i tildelingsrunden.

Nytt denne gangen er at en del blokker er lyst ut som såkalte seismikkområder. Det vil si at området i første omgang tildeles for seismiske undersøkelser og kartlegging, uten boreforpliktelser. Selskapene kan i neste omgang søke og få lisens til å bore dersom kartleggingen gir positive indikasjoner.

Fristen for å søke tildelinger er satt til 14. desember. Husmo venter en hektisk periode fram mot beslutningsprosessen med samarbeidspartnerne, som starter i begynnelsen av november.

Søknadene som leveres er nesten utelukkende gruppesøknader, og Statoil har inngått samarbeidsavtaler med ulike selskaper om ulike områder, forteller Husmo.

De utlyste blokkene er fordelt over hele den norske delen Nordsjøen, fra grensen til dansk sokkel i sør til kysten utenfor Florø i nord.

Se OEDs kart over Nordsjøtildelingene 2000