Stans på Sleipner A

september 12, 2000, 12:00 CEST

Sleipner Øst-feltet i Nordsjøen måtte stenge ned gassproduksjonen natt til i dag, 12. september, på grunn av rustskader i en flens i prosessanlegget på Sleipner A-plattformen.

Operasjonssjef i Sleipner, Kåre Søvik, sier arbeidet med å reparere skadene tar til i morgen. Selve reparasjonsarbeidet er beregnet å ta fire dager, men situasjonen kan medføre en nedstengningstid på totalt én uke.

Sleipner A-plattformen var stengt ned for revisjonsstans i perioden fra 14. august til 5. september, og korrosjonsskadene i innløpsseparator B ble oppdaget under en rutinemessig kontroll før sammenkobling av flenser etter revisjonsstansen.

Søvik sier denne enheten var blant de siste som skulle settes i drift etter stansen og at sikkerheten om bord derved ikke er påvirket av skadene.

"Vi velger å holde produksjonen nedstengt mens reparasjonsarbeidet pågår for å kunne gjennomføre sveiseoperasjoner på en sikker måte. Vi skal også inspisere en lignende flens på innløpsseparator A," opplyser han.

Produksjonen på Sleipner Vest-feltet startet opp igjen etter revisjonsstansen 7. september og påvirkes ikke av nedstengningen på Sleipner Øst.

Forpliktede gassleveranser fra Sleipner Øst-feltet skal søkes ivaretatt av andre felt på sokkelen i nedstengningsperioden. Sleipner A har kapasitet til å produsere 23 millioner kubikkmeter gass i døgnet, men salgsvolumene varierer etter etterspørselen i markedet.