Åsgard-gass likevel i rute

september 13, 2000, 14:00 CEST

Gassleveransene fra det Statoil-opererte Åsgard-feltet i Norskehavet kan trolig starte 1. oktober som opprinnelig planlagt.

Siden streiken tidligere i år forsinket ferdiggjøringen av Åsgard B-plattformen, har selskapet tidligere meldt at tidsfristen ikke kunne overholdes.

"Vi har tatt inn forsinkelsene vi fikk etter sommerens streikeperioder blant annet ved å forskyve produksjonsstarten fra Smørbukk-reservoaret," sier leder for ferdigstillelsesprosjektet på Åsgard B, Hans Kristiansen.

Han har som mål å ha sju brønner i Midgard-reservoaret i produksjon før 1. oktober. Midgard-brønnene har kapasitet til å levere forpliktet gassvolum fra Åsgard foreløpig. Planen er å sette Smørbukk i produksjon 1. november med to brønner.

Fakkelen ble tent på Åsgard B-plattformen natt til søndag 10. september. Da ankom den første testgassen fra Kårstø-terminalen. Den blir brukt til å teste ut anleggene før egen gass tas inn.

Ifølge Kristiansen skal vanntømmingen av den 45 kilometer lange rørledningen mellom Åsgard B og Midgard starte 18. september ved hjelp av drivgass fra Kårstø.

"Denne operasjonen tar ti dager, og er siste store utfordring før vi kan åpne for gasstrømmen fra egne brønner," sier han.

Åsgard B har kapasitet til å produsere 48 millioner kubikkmeter gass i døgnet. I starten blir produksjonen om lag 18 kubikkmeter i døgnet. Volumet øker etter hvert som brønnene aktiviseres.