Samarbeider om brenselcellebiler

september 13, 2000, 10:00 CEST

Statoil har blitt partner i et internasjonalt samarbeid som skal gjennomføre studier i bruk av biler drevet av metanolbaserte brenselceller.

Samarbeidsavtalen signeres i dag, 13. september, mellom Statoil, DaimlerChrysler, BP, BASF, den kanadiske metanolprodusenten Methanex og Xcellsis. Sistnevnte selskap utvikler og leverer brenselcellesystemer for kjøretøy, og eies av DaimlerChrysler, Ballard Power Systems og Ford Motor.

DaimlerChrysler har erfaring i å produsere metanoldrevne brenselcellebiler, mens BP, Methanex og Statoil har erfaring fra produksjon og distribusjon av metanol.

Samarbeidet betyr ifølge Sjur Haugen, leder for forretningsutvikling i Metanol i Statoil, at brenselcelleteknologien kan bringes et steg nærmere introduksjon i massemarkedet.

Ifølge avtalen skal ulike tiltak evalueres med henblikk på å lette introduksjonen av slike biler når de skal kommersialiseres.

Haugen viser til at metanol representerer et drivstoff som innenfor realistiske økonomiske rammer kan distribueres over det meste av verden ved bruk av eksisterende infrastruktur. I tillegg har bruk av brenselceller et stort framtidig potensiale, blant annet på grunn av gode miljøegenskaper.

"Metanol er et gassbasert produkt. Dersom denne muligheten blir realisert vil det kunne skape et marked for noe av den gassen Statoil besitter, enten nasjonalt eller internasjonalt," sier Haugen.