Revisjonsstans på Statfjord A

september 15, 2000, 16:00 CEST

Statfjord A-plattformen i Nordsjøen stanser produksjonen i morgen, 16. september, for en 14 dagers revisjon.

47.000 arbeidstimer skal gjennomføres i perioden. De går i hovedsak med til normalt, planlagt vedlikehold og utskifting av utstyr.

I løpet av de siste fem-seks årene er hyppigheten av vedlikeholdsstansene på Statfjord-feltet redusert fra hvert til annethvert år uten at arbeidsomfanget under hver stans har økt.

Ifølge operasjonsleder Gunnar Kjærland er det lang erfaring med inspeksjonsprogrammer på ulike typer utstyr som gjør dette mulig.

Det er dessuten foretatt utbedringer og utskiftinger av utstyr, i tillegg til at det har blitt færre større modifikasjonsprosjekter på feltet.

I overkant av 200.000 fat olje i døgnet passerer nå Statfjord A-plattformen. Om lag 50.000 fat av dette er egenproduksjon, mens rundt 150.000 fat kommer fra det Norsk Hydro-opererte Snorre-feltet.