Rørleggingssesongen over

september 21, 2000, 08:00 CEST

Gassrøret mellom Statoils Huldra-plattform og Heimdal-feltet i Nordsjøen er ferdig installert. Det markerer slutten på årets sesong for rørlegging.

Fra slutten av april til midten av september er 350 kilometer gassrørledning installert på havbunnen i Statoil-regi.

Det fordeler seg på fire prosjekt; Gullfaks, Norne, Heidrun og Huldra gasseksport. Rørleggingsfartøyet Lorelay, som eies av Allseas Marine Contractors, har utført alle fire prosjektene i en felles mobilisering.

Lars Trodal, som er Statoils representant for kontrakten, sier samordningen har ført til store besparelser for den enkelte lisensgruppe: "Gjennom felles mobilisering og demobilisering og samarbeid om forberedelsene til operasjonene, har hver lisens spart betydelige beløp."

Sektorsjef i Rørteknologi, Odd Kristian Nøland, sier at det i de mest aktive periodene er lagt drøye fire kilometer rør daglig. Det er omtrent 25 prosent over forventet leggehastighet for et fartøy av Lorelays størrelse.

"Dette er en god prestasjon som betyr at en ny tolvmeters rørlengde er sveist på ledningen hvert fjerde minutt, døgnet rundt," sier han.

Neste år blir det mindre aktivitet på rørleggingssiden. Kondensatrøret mellom Huldra- og Veslefrikk-feltet i Nordsjøen er foreløpig det eneste prosjektet som er besluttet for våren 2001.

I rekordåret 1999 la Statoil 1.187 kilometer rør fordelt på ni prosjekter.