Økte kostnader på Åsgard

september 22, 2000, 16:30 CEST

Utbyggingskostnadene i Åsgard-prosjektene øker med 630 millioner kroner. Dermed krymper reservene som var lagt inn i det siste kostnadsestimatet.

Selv om reservene på 848 millioner med dette reduseres til 218 millioner kroner, holdes de ulike delprosjektene fortsatt innenfor totalrammen på 65,675 milliarder kroner.

Kostnadene i forbindelse med feltutbyggingen til havs har økt med 530 millioner kroner. Ifølge prosjektdirektør Bård Heimset kan rundt halvparten av denne summen tilskrives de to streikene på norsk sokkel i vår. Den andre halvparten skyldes at det tar lengre tid enn antatt å gjennomføre det resterende arbeidet, og at det er noe større vekst i arbeidsomfanget enn forutsatt.

165 av de 530 millioner kronene gikk med til å bore og ferdigstille brønner. Økningen skyldes i hovedsak at en ny gassproduksjonsbrønn måtte bores på Midgard-feltet fordi det opprinnelige borehullet raste sammen.

På mottaksanlegget for gass på Kårstø i Rogaland har det gått med 100 millioner kroner for tilleggsarbeid i forbindelse med ferdigstillelse og oppstart.

På Åsgard B-plattformen er ferdigstillelsesprosjektet i rute i forhold til produksjonsstarten 1. oktober. Leder for prosjektet, Finn Reierth, sier en del av aktivitetene som gjenstår er tids- og værkritiske, men per i dag ligger det an til at de første brønnene kan åpnes 1. oktober. Et par dager senere vil gassbehandlingsanlegget være klart til å sende den første gassen til Kårstø.

"Oktober måned går med til å justere inn anlegget, så vi regner med at Åsgard B er oppe på planlagt volum og regularitet mot slutten av måneden," sier Reierth.

Statoil har inngått avtaler om ekstra leveranser fra gassfeltene Troll og Oseberg ut desember måned for å sikre at kundene får den avtalte mengden gass til avtalt tid.