Havbunnsutstyr på plass

september 27, 2000, 07:45 CEST

Alt havbunnsutstyret er i disse dager ferdig installert på Gullfaks satellitter fase 2 i Nordsjøen. Arbeidet er utført uten fraværskader og innenfor tids- og kostnadsrammer.

Til sammen er det installert 22.000 tonn nytt utstyr - som bunnrammer, rørbunter, skjøtestykker og beskyttelsesrammer - på havbunnen. All sammenkobling av utstyr er utført uten bruk av dykkere.

Opptil seks fartøyer har vært i aksjon samtidig. Fra slutten av mars til nå er arbeidsomfanget på rundt 400 fartøydøgn, opplyser Christian Holst. Han er ansvarlig for undervanns produksjonssystemer i utbyggingsprosjektet.

Holst er godt fornøyd med at rammene for tidsforbruk og kostnader er overholdt - og han er spesielt glad for at operasjonene er gjennomført uten en eneste fraværsskade.

I følge prosjektdirektør Harald Vandbakk er fase 2 prosjektet med dette 62 prosent fullført. Prosjektkostnadene ser ut til å ende på 6,8 milliarder kroner. Det er om lag 0,3 milliarder under opprinnelig estimat.

Prisen inkluderer utbyggingsaktiviteter, boring og den nye gassrørledningen fra Gullfaks A- og C-plattformene, som skal knyttes opp mot Statpipe.

"Mange utfordringer ligger fortsatt foran oss, men aktivitetsnivået i prosjektet går nå nedover. Det betyr at vi ligger godt an i forhold til den planlagte oppstarten av gassleveranser, 1. oktober 2001," sier Vandbakk.

I produksjonsperioden fra 2001 til 2015 skal om lag 50 milliarder kubikkmeter gass hentes opp fra satellittfeltene Gullfaks Sør og Rimfaks. Gassen skal behandles på plattformene Gullfaks A og -C, før den sendes til mottaksanlegget på Kårstø og videre til kunder i Europa.