Åsgard B i gang

oktober 2, 2000, 08:00 CEST

Den Statoil-opererte Åsgard B-plattformen i Norskehavet fikk den første gassen fra eget reservoar om bord i helgen.

Gassen strømmer nå fra Midgard-reservoaret via en av havbunnsinstallasjonene. I midten av måneden er plattformen ventelig oppe på planlagt produksjonsvolum fra dette reservoaret.

I dag, 2. oktober, ble den første gassen sluppet inn i rørledningen Åsgard transport, som går til gassbehandlingsanlegget på Kårstø i Rogaland.

I følge plattformsjef Rune Hansen kommer nærmere sju millioner kubikkmeter gass i døgnet til å gå til Kårstø nå i startfasen. Produksjonen trappes gradvis opp, og hvis alt går etter planen produserer plattformen rundt 18 millioner kubikkmeter i døgnet den 15. oktober.

"Uttesting og oppstart av plattformen har gått bra så langt, selv om det fortsatt dukker opp utfordringer som må løses før anlegget fungerer stabilt. Det gjenstår også mange parallelle kritiske aktiviteter, som kan sette oss tilbake," sier Hansen.

Smørbukk-reservoaret skal etter planen settes i produksjon med to brønner 1. november.

Det utvidede gassbehandlingsanlegget på Kårstø er klart til å motta gassen fra Åsgard. Anleggets kapasitet er doblet, til drøye 60 mill. kubikkmeter gass i døgnet.

Gassen fra feltene Åsgard, Heidrun, Norne og Draugen i Norskehavet kommer til å utgjøre om lag 40 millioner kubikkmeter i døgnet.