Gassleveransene øker

oktober 2, 2000, 07:45 CEST

Leveransene av gass fra norsk sokkel til kontinentet blir på 56,8 milliarder kubikkmeter i gassåret 2000, som tok til 1. oktober.

Det er en økning på 9,8 milliarder kubikkmeter sammenlignet med gassåret 1999.

"Økningen skyldes oppbygging av leveranser under de langsiktige avtalene med gasskundene på kontinentet," sier Jan Heiberg. Han er direktør for Forsyning og transport i forretningsområdet Europeisk gass.

Feltene Åsgard, Heidrun, Norne, Draugen og Oseberg starter med gassleveranser i det nye kontraktsåret.

Infrastrukturen forsterkes med de nye rørledningene Åsgard transport og Oseberg gasstransport, og med nye systemer for gass- og væskebehandling ved Kårstø gassanlegg i Nord-Rogaland.

"Kompleksiteten i den store produksjons- og transportmaskinen vår øker når antallet leverende felt og transportsystemer øker," sier Heiberg.

Avtalene om kjøp av norsk gass i perioden omfatter kunder i Tyskland, Nederland, Frankrike, Belgia, Storbritannia, Italia, Tsjekkia, Spania, Østerrike, Norge og Polen.

Gassen transporteres til kundene på kontinentet gjennom rørledningene Europipe I, Europipe II, Zeepipe, Franpipe og Statpipe/Norpipe.