Skip to content
no

Glitne-plan godkjent

oktober 4, 2000, 09:15 CEST

Planen for utbygging og drift av det Statoil-opererte oljefeltet Glitne i Nordsjøen er godkjent av Olje- og energidepartementet. Produksjonen starter etter planen sommeren 2001.

Produksjonsskipet Petrojarl 1 skal produsere Glitne-oljen. Lisensgruppen har leid skipet for en periode på to til tre år, avhengig av hvor lenge lønnsom produksjon kan opprettholdes.

Før skipet går til Glitne, skal større modifikasjoner og oppgraderinger av prosessutstyr og skrog gjennomføres.

Glitne-feltet er lokalisert i blokk 15/5 i Sleipner-området i Nordsjøen. En liten del av feltet strekker seg inn i blokk 15/6 hvor Esso er operatør. De to lisensgruppene har avtalt at Glitne-lisensen kjøper oljen som produseres fra denne delen.

Svein Løining, som leder Glitne-utbyggingen, sier prosjektet har forberedt utbyggingsplanen med rekordfart.

"For å nå planlagt produksjonsstart neste sommer, skal boreriggen Byford Dolphin starte boringen av de tre produksjons- og to vanninjeksjonsbrønnene på feltet allerede i løpet av en ukes tid," sier han.

Om lag 25 millioner fat olje kan utvinnes fra Glitne-feltet, og daglig produksjon blir 40.000 fat olje i topperioden.

Statoil har en andel på 38,9 prosent i lisensen. SDØEs andel er 30 prosent. Øvrige partnere er Elf Petroleum Norge (21,8 prosent) og Norsk Hydro Produksjon (9,3).