Utreder gassledning til Polen

oktober 4, 2000, 09:15 CEST

Muligheten for at Baltic Pipe – en planlagt gassforbindelse mellom Danmark og Polen –- kan inngå i en rørforbindelse fra norsk sokkel til Polen skal evalueres.

Statoil, danske Dansk Olie og Naturgas (DONG) og polske Polish Oil and Gas Company (POGC) underskrev en avtale om en slik evaluering i København i går kveld, tirsdag 3. oktober.

Et slikt rør skal hovedsakelig brukes til å dekke gassleveranser under en kontrakt som forhandles mellom POGC og Gassforhandlingsutvalget (GFU). Røret vil også kunne bli brukt til å levere norsk gass til Sverige og Danmark samt sentraleuropeiske og baltiske markeder.

De første leveransene av norsk gass til Polen begynte 1. oktober. Leveransene er i henhold til en kontrakt inngått mellom GFU og POGC i fjor.

På topp skal 0,5 milliarder kubikkmeter norsk gass årlig sendes til Polen i fem år framover. Denne gassen blir i dag transportert fra Emden via det tyske rørledningsnettet.