Borer ved Røst

oktober 5, 2000, 16:00 CEST

Boreskipet West Navion begynte i dag, 5. oktober, å bore den første brønnen i det nye leteområdet Nordland VI sørvest av øya Røst i Lofoten.

"Vi tester en ny letemodell, og funnsannsynligheten er relativt lav. Men hvis vi finner noe, kan det være et stort funn," sier Espen Granberg, ansvarlig for kartleggingen av området.

Med ny letemodell mener han at boringen skal foregå i bergarter som er yngre enn i tidligere letemål nord i Norskehavet. Det eventuelle reservoaret befinner seg i Hedda-strukturen.

Nordland VI ble åpnet for oljeleting av Stortinget i 1994. I perioden 1989 til 1993 ble det gjennomført omfattende undersøkelser for å kartlegge mulige konsekvenser ved oljevirksomhet for miljø, naturressurser og samfunn.

Området ved Lofoten er blant landets viktigste hekkeområder for sjøfugl. Her er også en rik akvakultur og stor fiskeriaktivitet.

Granberg opplyser at myndighetene har pålagt borebegrensninger for å beskytte miljøet i de mest sårbare periodene.

Boringen av brønn 6710/10-1 tar ventelig rundt 30 dager. Etter endt oppdrag går West Navion til en leteboring i Norne-området.

Rettighetshavere i lisens 220 er operatøren Statoil med 40 prosent, Statens direkte økonomiske eierandel (SDØE) 30 prosent, Amerada Hess 15 prosent og Fortum Petroleum med 15 prosent.