Revisjonsstans på Gullfaks C

oktober 13, 2000, 12:00 CEST

Gullfaks C-plattformen i Nordsjøen stanser produksjonen søndag 15. oktober for en 14 dagers revisjon.

Under revisjonen skal det gjennomføres 31.000 arbeidstimer, hvorav 21.000 er knyttet til prosjektet Gullfaks satellitter fase 2. Det er i hovedsak sveising og annet varmtarbeid som skal utføres i forbindelse med prosjektet. Dessuten skal en del modifikasjon og vedlikehold utføres for Gullfaks' driftsorganisasjon.

Om lag 360 personer er i arbeid om bord under revisjonen. Ved ordinær drift er bemanningen mellom 150 og 180 personer.

Norvald Henjum, som er ansvarlig for å koordinere stansen, sier det er et mål å redusere ordinære revisjonsstanser til hvert annet år, på linje med andre Statoil-opererte felt.

"Vi tar sikte på at 2000 er det siste året vi har årlige ordinære vedlikeholdsstanser. Unntak kan likevel komme som følge av spesielle tilknytnings- eller modifikasjonsprosjekter som krever nedstengning," sier Henjum.

Bakgrunnen for endringen i stansfrekvensen er blant annet at store deler av de gamle karbon stålrørsystemene i prosessanleggene er skiftet ut med edlere og mer vedlikeholdsvennlige materialer, forklarer Henjum. I løpet av de siste årene er flere hundre millioner kroner brukt til slik utskifting.

Gullfaks C får en ny stans i mars 2001 i forbindelse med satellittprosjektet. På Gullfaks A og -B er det ikke planlagt revisjonsstans i 2001.

I overkant av 175.000 fat olje i døgnet passerer nå Gullfaks C-plattformen. Nærmere 80.000 av dette kommer fra det Norsk Hydro-opererte Tordis-feltet.