Oljefunn i Nigeria

oktober 16, 2000, 17:30 CEST

Statoil har påvist betydelige mengder olje i blokk 217 utenfor kysten av Nigeria.

Selskapet er operatør for produksjonslisens OPL 217, og har nylig avsluttet en test av brønnen Ekoli-1. Testen ble gjennomført i en av de oljebærende sonene, og viste en maksimal gjennomstrømningsrate på 4800 fat olje per dag.

Brønnen, som ble boret av Deepwater Millennium på 1461 meters havdyp ned til en total dybde på 4510 meter, ble påbegynt 7. juli og avsluttet 3. oktober.

Brønnen er boret i forlengelsen av Agbami-strukturen, som ble påvist i 1999 da oljeselskapet Texaco på vegne av partnerne i produksjonslisens 216 boret letebrønnen Agbami-1.

"Resultatet er svært gledelig, og av stor betydning for Statoils virksomhet i Nigeria. Ekoli-1 kom inn i henhold til våre prognoser. Vi har påvist at Agbamifeltet strekker seg inn i vår blokk 217, og vi har økt feltets påviste reserver betydelig," sier Erik Syrstad som er leder for Statoils virksomhet ved kontoret i Lagos.

Etter at Ekoli-1 var avsluttet, har Deepwater Millennium flyttet til en annen Statoil-operert produksjonslisens, OPL 218, for å bore den nye letebrønnen Bilah-1.

Statoil Nigeria har en andel på 53,85 prosent i OPL 217, mens Texaco Nigeria Outer Shelf har de resterende 46,15 prosentene.