Fem år med Heidrun

oktober 18, 2000, 14:30 CEST

I dag, 18. oktober, er det fem år siden olje- og gassproduksjonen på Heidrun-feltet kom i gang.

Med Statoil som produksjonsoperatør har feltet på Haltenbanken siden oppstarten produsert vel 372 millioner fat olje. Det tilsvarer 1/3 av feltets utvinnbare oljereserver.

Brønnen som ble åpnet først, A29, har produsert rundt 62 millioner fat olje til nå. Mesteparten av Heidrun-oljen skipes til Statoils råoljeterminal på Mongstad i Nordhordland.

Totalt er det produsert mer enn 9 milliarder kubikkmeter gass på feltet. Av dette er 2 milliarder kubikkmeter transportert i Haltenpipe-røret til metanolfabrikken på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal. Fra årsskiftet vil feltet også eksportere gass til kontinentet gjennom en ny rørledning som knytter Heidrun til Åsgard transport.

Plattformen har hatt særdeles høy regularitet siden oppstarten. De siste tre årene har produksjonsanlegget vært oppe nærmere 98 prosent av tiden. Ifølge analyser utført av konsulentselskapet McKinsey kan knapt noen installasjon på norsk sokkel vise til så gode tall.