Siri Øst kan bli bygget ut

oktober 19, 2000, 09:00 CEST

Statoil vurderer å starte oljeproduksjon fra Siri Øst-strukturen på dansk sokkel.

I 1996 ble det påvist 6-7 millioner fat olje på Siri Øst, som ligger rundt 130 nautiske mil vest for Esbjerg. Det er ikke fattet endelig vedtak om utbygging, men arbeidet med å identifisere mulige leverandører er i gang.

I norsk målestokk er forekomsten svært liten, men på dansk sokkel har selskapet Mærsk lykkes med å drive en rekke småfelt lønnsomt ved å velge rimelige og effektive utbyggingsløsninger.

Ifølge teknisk rådgiver Albert Johnsen går trolig partnerne for en typisk dansk løsning på Siri Øst.

"For Statoil er det viktig å demonstrere at selskapet også kan utnytte små ressurser lønnsomt," sier han.

Siri Øst er planlagt bygget ut med en liten, ubemannet brønnhodeplattform. Produksjonen skal fjernstyres fra den Statoil-opererte Siri-plattformen ni kilometer unna. Det skal bygges tre rørledninger mellom de to installasjonene, én for olje, én for gass og én for injeksjonsvann.

Partnerne regner med å måtte investere mellom 400 og 500 millioner kroner i prosjektet, og håper at produksjonen kan starte allerede neste høst.

Siri Øst-utbyggingen er ikke alene nok til å forlenge levetiden til Siri-plattformen, men lisensen har flere kort på hånden:

"Vi planlegger å bore i strukturene Siri Øst Downdip og Sara. Finner vi hydrokarboner der, håper vi på økt produksjon og forlenget levetid," sier Johnsen.