Fullprosessplattform på Kristin

oktober 20, 2000, 15:15 CEST

Statoil vurderer å bygge ut Kristin-feltet på Haltenbanken med produksjonsplattform eller -skip med full prosessering av gass og kondensat.

Hovedalternativet er en halvt nedsenkbar plattform hvor prosessert gass blir transportert til Kårstø i Nord-Rogaland gjennom rørledningen Åsgard transport. Stabilisert kondensat overføres til lagerskipet Åsgard C.

Det andre alternativet er et produksjonsskip, også med full prosess for gass og kondensat. Denne løsningen innebærer at kondensatet lagres og lastes direkte fra Kristin-skipet.

"Løsningen med full prosess på installasjonen gir bedre økonomi og fleksibilitet i Kristin-utbyggingen enn alternativene vi har vurdert tidligere. Den legger til rette for å bygge ut andre felt i området med tilknytning til installasjonen på Kristin-feltet," sier prosjektleder Lars Røssland.

Han understreker at det er et mål å utnytte kapasiteten som finnes i området, både når det gjelder installasjoner og rørsystemer for gasstransport.

"En framtidig mulighet er å knytte forekomstene Tyrihans og Mikkel til Åsgard. Derved kan Kristin bli et senter for vestre del av Haltenbanken, mens Åsgard blir senter for området forøvrig," sier han.

Fristen for å søke myndighetene om tillatelse til å levere gass fra Kristin-feltet utløper 15. november. I løpet av høsten skal lisensgruppen ta stilling til utbyggingsløsningen, og målet er å presentere plan for utbygging og drift for myndighetene i mai 2001. Produksjonen er planlagt startet høsten 2005.