Mikkel-gass fra 2003

oktober 20, 2000, 15:45 CEST

Olje- og energidepartementet har tildelt leveranseansvar for gass til det Statoil-opererte Mikkel-feltet på Haltenbanken.

Dermed er feltet sikret gassavsetning fra produksjonsstarten i 2003 til 2010. Produksjonsperioden kan strekke seg til 2013 - 2014.

"Når vi nå har fått allokering vil vi gjenoppta forhandlingene med lisensgruppene i Åsgard- og Draugen-feltene om tilknytning," sier prosjektleder Kjetil Ohm. Forhandlingene ble avbrutt i vår fordi de kommersielle betingelsene ved utbyggingen ble vurdert å ikke være gode nok.

Rettighetshaverne i Mikkel-lisensene, som i tillegg til Statoil er Exxon-Mobil, Norsk Hydro og Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE), vurderer fremdeles to utbyggingsalternativer. Målet er å ta beslutning før nyttår, slik at plan for utbygging og drift leveres myndighetene i løpet av første kvartal 2001.

Det ene alternativet er undervannsanlegg med brønnstrømsoverføring til Åsgard B-plattformen via Midgard-feltet. Dermed kan det utvinnes om lag 19 milliarder kubikkmeter gass til en utbyggingskostnad på to milliarder kroner.

Det andre alternativet innebærer tilknytning til det Shell-opererte Draugen-feltet. Da kan 19 - 24 milliarder kubikkmeter gass utvinnes. Utbyggingskostnadene vil ligge mellom to og fire milliarder kroner.

Med begge alternativene skal gassen sendes gjennom rørledningen Åsgard transport til gassbehandlingsterminalen på Kårstø i Nord-Rogaland før videre transport til kontinentet.

Rettighetshaverne arbeider med å få i stand en samordningsavtale mellom produksjonslisensene 092 og 121 som Mikkel-feltet ligger innenfor.