Skip to content

Problem med Huldra-brønn

oktober 20, 2000, 11:30 CEST

Situasjonen er under kontroll om bord på boreriggen Mærsk Gallant etter at det oppstod problemer med en brønn på Huldra-feltet i Nordsjøen om morgenen fredag 20. oktober.

Mærsk Gallant startet i begynnelsen av september å bore den første av i alt seks planlagte produksjonsbrønner på feltet.

Riggen hadde boret ned til 4.860 meter og begynte i dag arbeidet med å ferdigstille brønnen. Mens dette pågikk, begynte gass å strømme inn i brønnen. Det førte til høyt trykk i brønnen, og utblåsningsventilen på boredekket ble aktivert.

Brønnen er nå forseglet i henhold til sikkerhetsprosedyrene. Av sikkerhetsmessige grunner blir personell som ikke er nødvendige for de videre operasjoner fløyet over til Veslefrikk-feltet cirka 16 kilometer unna.

Ifølge Statoils beredskapsleder Øivind Reinertsen pågår det nå en vurdering av hvilke tiltak som må settes i verk for å stabilisere brønnen.