Stabil Huldra-brønn

oktober 23, 2000, 15:15 CEST

Produksjonsbrønnen på Huldra-feltet i Nordsjøen, som det oppstod trykkproblemer med om morgenen fredag 20. oktober, er nå stabil.

Ifølge bore- og brønnsjef Trond Justad er det forberedelser på gang for å gå inn i brønnen og hente ut mistet utstyr. I tillegg planlegges det å plugge og forlate brønnen midlertidig og starte boringen av produksjonsbrønn nummer to.

Samtidig pågår en vurdering av hva som skal skje videre med den første brønnen, og om det skal bores et sidesteg etter at brønnen er plugget.

Boringen utføres av riggen Mærsk Gallant på vegne av operatøren Statoil.

Av de 31 personene som ble sendt med helikopter over til Veslefrikk-feltet fredag, returnerte ni til Mærsk Gallant da situasjonen var under kontroll. De resterende 22 ble sendt i land fredag ettermiddag fordi kompletteringsarbeidet de i utgangspunktet skulle utføre ble utsatt.