Selger andeler i seks felt

oktober 24, 2000, 13:45 CEST

Statoil har solgt andeler i seks felt på norsk sokkel til en verdi av 2,1 milliarder norske kroner.

Andelene ligger utenfor det som Statoil definerer som egne kjerneområder. Salgene er resultat av en strategiprosess som ble gjennomført i forretningsområdet Undersøkelse og produksjon Norge i fjor, og bidrar blant annet til å nå konsernets mål om å redusere sysselsatt kapital med 20-25 prosent innen utgangen av 2001.

"Salgene gir Statoil økt finansiell handlefrihet og bedrer selskapets balanse. I tillegg er dette nok et steg i retning av å konsentrere ressursene innenfor egne kjerneområder på norsk sokkel," sier Henrik Carlsen, konserndirektør i Undersøkelse og produksjon Norge.

Han legger til at kjøperne gjennom disse avtalene også styrker sine posisjoner på sokkelen .

Statoils 20 prosents andel i Njord-feltet er sammen med 12 prosent av selskapets andel i Snøhvit-feltet solgt til Gaz de France. Statoil, som er operatør for Snøhvit, har etter salget en eierandel i feltet på 23 prosent.

Forutsatt myndighetenes godkjennelse blir Gaz de France gjennom disse kjøpene en nykommer på norsk sokkel. For Snøhvit-feltet betyr dette en ny, strategisk partner som kan tilføre prosjektet kompetanse på flytende tørrgass, eller Liquefied natural gas (LNG).

Conoco har kjøpt Statoils 6,4 prosents andel i Grane-feltet, og Jotun-andelen på to prosent går til Det norske oljeselskap (DNO). Dessuten har Statoil solgt sin eierandel med operatørskap i Tommeliten-feltet til Phillips Petroleum. Dansk olie og naturgass (DONG) har kjøpt eierandelen på 20 prosent i feltet Freja.

Avtalene trer i kraft 1. januar 2001, under forutsetning av godkjennelse fra norske myndigheter.

Statoil har besluttet ikke å selge andelene i feltene Ekofisk og Brage som var lagt ut for salg.

Se også pressemelding.