Støtter utdanning

oktober 25, 2000, 14:00 CEST

Statoil har i dag, 25. oktober, inngått langsiktige samarbeidsavtaler med fem norske forsknings- og studieinstitusjoner.

Avtalene med Handelshøyskolen BI, Norges Handelshøyskole, Høgskolen i Stavanger, Universitetet i Bergen og Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet innebærer at Statoil skal gi 35 millioner kroner i året til forsknings- og utviklingsprosjekter.

Hensikten med samarbeidet er å modernisere og bedre kvaliteten på utdanningene.

"Statoil rekrutterer fra universitetene og høgskolene. Det er i selskapets interesse at de trekker til seg og utdanner dyktige folk," sier Martin Bekkeheien, som er Statoils koordinator for satsingen.

Han påpeker at utdanningsinstitusjonene har et stort behov for modernisering både når det gjelder materiell og pedagogiske metoder. Initiativet fra Statoil blir derfor svært godt mottatt.

Hver enkelt skole skal velge ut tre områder de vil satse tungt på. Innenfor disse programmene kjøres forskjellige prosjekter som både Statoil og skolene kan dra nytte av. Representanter for selskapet deltar i styringsgruppene for samarbeidsprosjektene.

Samarbeidet skal vare så lenge partene har nytte av det.

Avtalene ble signert på dagens samarbeidskonferanse i Stavanger, der partene møttes for å diskutere spørsmål knyttet til kompetanse og næringsliv.

Samarbeidskonferansen blir et årlig innslag. Den neste avvikles etter planen i mars. Da inviteres også representanter fra andre selskaper.