Skip to Content
no

Fjernstyrer flenskoplinger

oktober 27, 2000, 09:30 CEST

Statoil har tatt i bruk et nytt undervannsverktøy som gjør det mulig å fjernstyre kopling av rør med standard flenser på store havdyp.

Den nye teknologien, som er utviklet i samarbeid med Stolt Offshore, har fått navnet MATIS (Modular Advanced Tie-in System).

"Dette er langt billigere enn den teknologi vi har hatt tilgjengelig de siste år for mekaniske sammenkoblinger," sier prosjektleder Jan Olav Berge i enheten rørteknologi i Europeisk gass.

Det nye systemet er også et alternativ til sveiseoperasjoner under vann eller hyperbarisk sveising hvor dykkere fortsatt er nødvendig.

Verktøyet er prøvd ut i prosjektet Gullfaks satellitter fase 2 i Nordsjøen, hvor det nylig er gjennomført fire sammenkoblinger på 215 meters dyp med vellykket resultat. Rørene, som har en diameter på henholdsvis 22 og 24 tommer, er ved hjelp av MATIS blitt koplet opp mot Gullfaks C-plattformen.

MATIS er integrert og drevet som en del av Pipeline Repair System (PRS), som er en verktøysamling for reparasjon og oppkobling av rør. Samlingen er plassert på Killingøy ved Haugesund i Nord-Rogaland, og er utviklet i samarbeid med Norsk Hydro.

Denne basen er ifølge Berge unik i verdenssammenheng, og har gjennom økt bruk av flenser fått nok en anvendelsesmulighet.