Ros til Kalundborg

oktober 31, 2000, 07:00 CET

Danmarks arbeidsminister Ove Hygum roser Statoils raffineri i Kalundborg for arbeidet med å unngå arbeidsulykker.

"Med viljen til å forebygge kan det virkelig skje forbedringer av arbeidsmiljøet. Det er Statoil-raffineriet i Kalundborg et lysende eksempel på," sier arbeidsministeren til den danske avisen Kalundborg Folkeblad.

Uttalelsen er gitt i forbindelse med en aktuell debatt om arbeidsmiljøet i landet. Ifølge en rapport fra Center for Alternativ Samfundsanalyse og Ingeniørforeningen i Danmark, har de siste 25 års innsats for å forbedre arbeidsmiljøet vært uten nevneverdig effekt.

Statoil raffineri i Kalundborg har i flere år levert gode resultater i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.

Raffineridirektør Egil Sæl synes det er hyggelig at det systematiske arbeidet som blir gjort innenfor dette området blir lagt merke til.

"Dette er også en viktig del av vår image, både i forhold til ansatte, myndigheter, naboer og kunder. Vi skal være en sikker og god arbeidsplass, og vi skal være en god virksomhet i det danske samfunnet," sier Sæl.