Borer på Falk

oktober 31, 2000, 15:00 CET

Statoil begynte i helgen å bore en letebrønn på Falk-strukturen 20 kilometer nordøst for Norne-feltet i Norskehavet.

Formålet med brønn 6608/11-2 er å få informasjon om en eventuell forbindelse mellom den uutforskede Falk-strukturen og den tidligere påviste Svale-forekomsten.

"Vi er usikre på avgrensningen av strukturen. Falk kan være et mindre, isolert funn eller det kan være forbundet med Svale," sier sektorleder for letevirksomheten i Nordlandsområdet, Roger Inge Johansen.

Det siste er ifølge ham det mest ønskelige, fordi det ville gi en enda bedre økonomi for Svale-utbyggingen.

Svale-feltet ble påvist i vår, og er antatt å inneholde rundt 100 millioner fat utvinnbar olje. Lisensgruppen planlegger å bygge ut forekomsten som satellitt knyttet til produksjonsskipet på Norne-feltet. Plan for utbygging og drift kan være klar i annet kvartal 2001, og produksjonen kan starte i 2003.

Boringen, som utføres av skipet West Navion, er beregnet å ta en snau måned. Dersom det gjøres funn, forlenges perioden med 10 - 15 dager på grunn av ekstra prøveinnsamling og eventuell testing.

Statoil er operatør i utvinningstillatelse 128 og har en andel på 40 prosent. Øvrige rettighetshavere er Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) med 25 prosent, Norsk Hydro 13,5 prosent, Norsk Agip 11,5 og Enterprise Oil 10 prosent.