Evaluerer hjelpeprosjekt

november 3, 2000, 07:00 CET

Et treårig Statoil-finansiert hjelpeprosjekt blant Akassa-stammen i Nigeria skal evalueres innen utgangen av desember.

Prosjektet skal gi de om lag 30.000 menneneskene i Akassa-stammen hjelp til selvhjelp, med særlig vekt på helse, utdanning og miljø.

"Modellen vi jobber etter bygger på beste praksis fra norsk bistandstenkning, der det er folket selv som setter mål og prioriteter," sier Michael Price, prosjektleder for landanalyse og samfunnsansvar i Internasjonal leting og produksjon.

Evalueringsteamet består av representanter fra Rivers State University of Science and Technology i Port Harcourt.

"På den måten støtte vi det lokale akademiske miljøet i stedet for å bruke konsulenter utenfra," sier Price.

Gruppen skal særlig se på hvilken virkning prosjektet har hatt på helse, landbruk, fiskeri og fattigdomsbekjempelse. Den kommer også til å drøfte i hvilken grad urolighetene i Nigerdeltaet har påvirket prosjektets framdrift.

Statoil kommer til å fortsette å støtte prosjektet med ett år av gangen, men målet er ifølge Price at Akassa-folket i løpet av noen år skal bli uavhengig av denne bistanden.