Skip to content
no

Tester mikrokraftverk

november 3, 2000, 12:00 CET

Et lite kraft- og varmeverk som kan brukes i eneboliger skal testes ved Statoils industrianlegg på Mongstad i Nordhordland.

Mikrokraftvarmeverket har en stirlingmotor som lager tre kilowatt strøm og opptil ni kilowatt varme. Hele anlegget er på størrelse med en oppvaskmaskin.

Stirlingmotoren, som er selve hjertet i installasjonen, er svært vibrasjons- og støysvak. Den ble oppfunnet av den skotske presten Robert Stirling i 1816.

Firmaet Sigma Elektroteknisk i Østfold har de tre til fire siste årene arbeidet med å utvikle motoren. Selskapet har fått økonomisk støtte av norske myndigheter og Statoils leverandørutviklingsprogram.

"Stirlingmotoren har den sjarmerende egenskapen at den skal kun få tilført varme for å avgi effekt," sier prosjektleder Knut Skårdalsmo på Statoils forskningssenter i Trondheim.

Han opplyser at motoren i prinsippet kan gå på alt, inklusive sollys og trepellet.

Produktteknisk kompetanse- og servicesenter på Mongstad skal teste ut levetid og virkningsgrad på motoren – som i dette tilfellet går på naturgass – og måle utslipp av forbrenningsgasser. Dette kommer til å ta minst et år.

Ifølge senioringeniør Dag Tore Seierstad i Foredling og markedsføring er Statoil involvert i prosjektet fordi selskapet ønsker å tilby kunden et bredest mulig spekter av energiløsninger.