Sparer på brønnsamarbeid

november 8, 2000, 07:00 CET

Flere selskaper går sammen om å vedlikeholde havbunnsbrønner i ni lisenser på norsk sokkel. Det kan spare lisensgruppene for opp til en milliard kroner årlig.

I alt 18 selskaper deltar i det Statoil-initierte prosjektet Effektiv brønnintervensjon. De skal samarbeide om de Statoil-opererte feltene Statfjord, Gullfaks, Åsgard, Norne og Heidrun samt de Norsk Hydro-opererte feltene Tordis, Vigdis og Borg.

Prosjektleder Arne Erichsen sier at mer enn 60 prosent av produksjonen på norsk sokkel i dag skjer fra brønner med produksjonsutstyr på havbunnen. Foreløpig vedlikeholdes disse brønnene ved hjelp av rigger som er på boreoppdrag i områdene.

De fleste av feltene det dreier seg om har fremdeles boreaktivitet og er underlagt en feltutviklingsplan. I 2003 er denne fasen imidlertid over for de fleste av feltene, som da til sammen vil ha 200 havbunnsbrønner. De trenger vedlikehold omtrent hvert fjerde år, slik at årlig omfang blir 50 brønner.

Fra 2003 blir det nødvendig å leie inn fartøy spesifikt for intervensjon og vedlikehold. Samarbeidsgruppen har da store gevinster å hente ved å inngå langsiktige leieavtaler om en kombinasjon av lette fartøy og rigger.

"Fast tilgang til rigg og fartøy er den beste forsikring om at nødvendig verktøy er tilgjengelig til enhver tid for å holde brønnene i regulær produksjon," sier Erichsen.

Prosjektet har levert en foreløpig sluttrapport til driftsenhetene, som nå går videre med forhandlinger i samarbeidsgruppen.