Framtidens diesel fra Kalundborg

november 8, 2000, 13:30 CET

Statoil investerer 400 millioner danske kroner i et nytt dieselanlegg ved Kalundborg-raffineriet på Sjælland.

Anlegget skal fra høsten 2002 levere diesel som møter de kvalitetskrav som forventes å bli standard i Europa fra 2005.

"Dette er en viktig beslutning som sikrer raffineriets framtid," fastslo Kalundborg-direktør Egil Sæl da nyheten ble kjent i dag, 8. november.

Konserndirektør for Foredling og markedsføring, Erling Øverland, bekrefter at den betydelige usikkerheten knyttet til raffineriets framtid, nå tas bort.

Det nye anlegget kan redusere svovelinnholdet i diesel med 80 prosent, fra nåværende 0,005 prosent svovel til kun 0,001 prosent. Samtidig kan innholdet av de kreftfremkallende stoffene aromater og polyaromater reduseres betraktelig.

Innen Den europeiske union (EU) tillates det et svovelinnhold i diesel på 0,035 prosent, mens danske myndigheter har presset på for et lavere svovelinnhold.

Øverland uttrykker stor tilfredshet med at Statoil denne gang bidrar til at industrien er tidlig ute: "Vår industri har som regel vært i etterkant med beslutninger om miljøtiltak. Denne gang skal vi levere framtidens produkt før framtiden er her."

Det er ikke besluttet om det skal gjøres tilsvarende investeringer på Mongstad-raffineriet, nord for Bergen. Leder for Raffinering, Nils Bjørn Jordal, understreker at Mongstad er et helt annerledes anlegg enn Kalundborg. Han bekrefter likevel at Statoil vurderer tiltak og investeringer for at også Mongstad-raffineriet skal møte framtidens krav.