Kritisk rapport om Huldra-brønn

november 10, 2000, 15:20 CET

Granskningsrapporten etter hendelsen med Huldra-brønnen om bord på boreriggen Mærsk Gallant 20. oktober er kritisk, men konkluderer også med at varsling og beredskap fungerte godt når uhellet først var ute.

Hendelsen inntraff da riggen boret en brønn på det Statoil-opererte Huldra-feltet i Nordsjøen. Under arbeidet med å ferdigstille brønnen begynte gass å strømme inn i brønnen. Det førte til høyt trykk i brønnen og aktivering av utblåsningsventilen på boredekket.

I rapporten, som er utarbeidet av en intern gruppe med representanter fra Statoil og Mærsk, blir hendelsen karakterisert som meget alvorlig. Den kunne ifølge rapporten fått ytterligere alvorlige konsekvenser hvis sikkerhetssystemene ikke hadde fungert.

"Vi tar rapporten og dens innhold alvorlig. Dette er en brønn med meget høyt trykk, og slike boreoperasjoner er svært komplekse. Derfor hadde vi i forkant av boreoperasjonen gjennomført en rekke tiltak og installert en ny utblåsningsventil på boredekket til riggen," sier Morten Ruth, prosjektdirektør for Huldra i Undersøkelse og produksjon Norge.

Den nye utblåsingsventilen har ifølge ham kapasitet til å stenge brønnen helt ned med det utstyret som var i brønnen.

Rapporten konkluderer med at kravet til sikker og forsvarlig drift ikke ble godt nok ivaretatt, og at signaler fra brønnen ble feiltolket av de som ledet boreoperasjonen.

Ifølge Ruth kan slike signaler være veldig vanskelig å fortolke i brønner med høyt trykk, men når faresignalene ble fanget opp ble brønnen kort tid etter forseglet i henhold til sikkerhetsprosedyrene.

Gruppen har ikke kunnet identifisere mangler ved den beredskapsmessige ivaretakelsen av situasjonen. Ledelse, varsling og demobilisering fungerte tilfredsstillende og med høy grad av profesjonalitet.