Raffinør ble gjødselprodusent

november 13, 2000, 07:00 CET

Det nye anlegget som produserer gjødsel til landbruket ble offisielt åpnet ved Statoils raffineri i Kalundborg på Sjælland i forrige uke.

Ammonium thiosulfat (ATS)-anlegget, som er utviklet av den danske entreprenøren Haldor Topsøe og har kostet 77 millioner danske kroner, er det første i sitt slag.

Råvaren er svovel, som i dag fjernes fra oljeproduktene før de sendes ut i markedet. Anlegget, som ble startet i august, reduserer de totale svoveldioksidutslippene fra raffineriet med 60 prosent. Dette tilsvarer 560 tonn svoveldioksid årlig.

Anlegget fører også til en 30 prosents reduksjon av nitrogendioksidutslippene fra raffineriet, fra 900 til 600 tonn årlig. Fabrikken inngår dessuten i miljøsymbiosen i Kalundborg.

Haldor Topsøe sa i sin tale under åpningen at han ser utfordringen når bedrifter sier rensing koster penger og at det svekker lønnsomheten i forretningen. Han takket Statoils konserndirektør Erling Øverland for løsningen som gir Statoil et miljømessig fortrinn, og som i tillegg er god butikk.

Også den danske Energistyrelsen har satt pris på forbedringen i Kalundborg, og har gitt 11,8 millioner kroner i støtte til utbyggingen.

Anlegget kan produsere 27.000 tonn gjødsel årlig fra oljeproduktene som strømmer gjennom raffineriet. Produksjonen dekker Danmarks behov for gjødsel.