10 søknader om å levere gass

november 16, 2000, 13:00 CET

I alt ti lisenser på norsk sokkel har innen fristens utløp 15. november søkt Forsyningsutvalget (FU) om å levere nye gassmengder til kontinentet.

De nye lisensene er Statoil-opererte Kristin, som kan starte gassleveransene i 2005, BP-opererte Skarv med beregnet oppstart 2004/2006, samt ExxonMobils Sigyn og Norsk Hydros Oseberg Delta, som begge kan starte leveranser i 2002.

Statoil-opererte Heidrun, Norne, Sleipner, Troll gass, Åsgard og Hydro-opererte Oseberg har meldt inn ønske om tilleggsleveranser av gass.

Dessuten har ti lisenser meldt at de har tilgjengelig volum som kan forpliktes i senere tildelingsrunder. Disse er Statoils Dagny, Heidrun, Norne, Tyrihans og Gullfaks, Norsk Hydros Ormen Lange, Klegg, Njord og Visund og TotalFinaElfs Skirne/Byggve.

Selgere av norsk gass har per i dag forpliktet seg til å levere i alt 1460 milliarder kubikkmeter gass i perioden 2001 til 2029 gjennom langsiktige kontrakter. Av dette gjenstår det å fordele 350 milliarder kubikkmeter.

I denne omgang må det allokeres 3,79 milliarder kubikkmeter gass for gassåret 2001. Hvor store volum utover dette som skal tildeles, er ifølge leder i FU-sekretariatet, Elisabeth Aarrestad, vanskelig å forutsi. Det vil avhenge av innmeldinger, analyseresultater, FUs anbefalinger og Olje- og energidepartmentets vurderinger.

Invitasjonen til å konkurrere om nye gassleveranser ble sendt operatørselskapene i slutten av september. FU skal i april gi sin anbefaling til Olje- og energidepartmentet om hvor mye gass som skal leveres og fra hvilke lisenser. Departmentets avgjørelse ventes innen juli 2001.